Kvalitní překlady z němčiny a do němčiny

Naše působení na trhu překladatelských služeb profilujeme na náročnější technicky a ekonomicky orientované překlady do němčiny a z němčiny.

Typickými produkty jsou smlouvy, směrnice, výroční zprávy, ekonomické a tržní analýzy, až po návody na obsluhu.

Pro stálé zákazníky překládáme za dohodnuté ceny bez dalších příplatků za vyšší odbornost nebo expresní dodací doby.

V případě nových poptávek a výběrových řízení se nebráníme "zkušebnímu" překladu pro referenční účely. Při rozsahu ca. 1/2 normostrany je překlad zdarma, při větším rozsahu se zpoplatňuje.

Nechceme být nejlevnější ani nejrychlejší a přesto jsme cenově dostupní i časově flexibilní.

Není to proto, že bychom si nevěřil, ale proto, že veškeré práce provádíme interně, bez využití levných brigádníků a s maximálním důrazem na kvalitu překladu.

Samozřejmostí je překladová počítačová podpora pomocí software TRADOS, MEMSOURCE a TRANSIT.

Dokážeme ale mnohem víc. Například dekomponovat PDF soubory do editovatelného tvaru ve Wordu tak, jak to standardně žádný dostupný software dosud nedokáže.

Na požádání jsme ochotni provést gramatickou a stylistickou úpravu vstupního textu, případně zaslat podněty, jak příště podobné texty zlepšit.

Poptat naše překladatelské služby můžete buď telefonicky, emailem, nebo prostřednictví následujícího webové formuláře.