Nápověda a často kladené otázky

Jak s námi nejlépe komunikovat?

Internet je úžasné prostředí pro řešení obchodních případů jako jsou odborné překlady. Od poptávky, přes upřesnění specifikace až po doručení hotového překladu a zaslání faktury. Aktuálně naše veškerá komunikace probíhá přes e-mail, ftp server a www stránky.

Jak ideálně formulovat poptávku překladatelských služeb?

Poptávka na překlad do němčiny by měla mít následující náležitosti:

1. Cílový a zdrojový jazyk textu.
2. Požadovaný termín dodání hotového překladu.
3. Tvar výsledného dokumentu (např. stejná grafická úprava jako PDF dokument).
4. Součástí poptávky by ideálně měl být i předmětný dokument, nebo alespoň jeho část. Pokud je dokument příliš velký, uveďte prosím odkaz na FTP server, odkud jej lze stáhnout. V případě potřeby Vám zašleme přístupové údaje na naše FTP.

V jakém formátu byl měl být dokument k překladu zaslán?

Nejlépe v tom, ve kterém byl vytvořen. To znamená v editovatelném prostředí jako je například MS Office, Adobe InDesign, atd...

Dovedeme však také dekomponovat PDF soubory a převést je do editovatelného tvaru. Je to sice za příplatek, ale sami se o to raději nepokoušejte. My k převodu PDF používáme profesionální software, který převede text, obrázky a tabulky zvlášť a teprve po úspěšném převodu je spojí je jednoho dokumentu. Takto vytvořené soubory je možno úspěšně zpracovávat i v překladatelském prostředí TRADOS, MEMSOURCE apod.

Jak se překlady účtují?

Dnes se často používá jako jednotky ceny slovo ve zdrojovém jazyku. My používáme klasickou a přesnější metodu dle počtu normostran. Jedna normostrana je 1800 znaků včetně mezerníku. Dále klasifikujeme typ i obtížnost překladu a cílový jazyk. Ceník překladů z/do němčiny naleznete zde.

Je možno se na cenách a termínech dále domlouvat?

Samozřejmě. Naši dlouhodobí zákazníci mají nastaveny individuální ceny dle kvality spolupráce. Snažíme se také upřednostnit stálého zákazníka a to především, co se týče termínů. Z naší strany nedošlo k nedodržení žádného smluvního termínu.

Je možno zaslat překlad na zkoušku?

Ano, po předchozí dohodě to je možné. Překlad v rozsahu cca 1/2 normostrany provedeme bezplatně. Rozsáhlejší části zpoplatňujeme dle dohody.

Jaké máte zkušenosti s platební morálkou zákazníků?

Překvapivě pozitivní. Naši výhodou je stabilní portfolio klientů. Za 20 let v oboru si vzpomínám na jediný případ nedoplacené zakázky. Jednatel firmy Scanservice p. Zajíček mi odmítl proplatit zakázku v plné výši z důvodu terminologických nedostatků - byla to už asi pátá zakázka, kterou jsem pro tuto firmu a na toto téma dělal a všechny předchozí byly bez reklamací.

Proč kromě překladů také netlumočíte?

Rád bych, ale nejde to. S tlumočením jsem skončil již před patnácti lety a to z důvodu vady sluchu. S komunikací po telefonu naštěstí problém nemám, pokud ovšem zákazník nepoužívá „kafemlejnkovou“ dikci ...