PODSTATNÁ JMÉNA - ROD

1. MUŽSKÉHO RODU JSOU ZPRAVIDLA:

1.1. Jména mužských bytostí a mužských zaměstnání: Vater, Mann, Löwe, Tischler
1.2. Od slovesa odvozená podstatná jména bez odvozovací hlásky: Trank, Sprung, Betrieb a podst. jm. s odvozovací hláskou s: Schnaps, Fuchs, Knirps
1.3. Podst. jm. s příponami -er, -el, -ig, -ing: Bruder, Korbel, Honig, Säugling, u převzatých podst. jm. s příponami -ant, -är, -ast, -ent, -eur, -ier, -iker, -ikus, -ismus, -ist, -or
1.4. Jména dnů, měsíců a ročních období: Sommer, Monat, Mittwoch, Sonnabend. Pozor! die Woche, das Jahr
1.5. Jména světových stran, větrů a srážek: Osten, Föhn, Monsun, Schnee, Regen, Nebel, Tau
1.6. Část jmen zemí a krajin: Darß, Balkan, Irak, Iran, Libanon, Pelopones, Jemen, Sudan
1.7. Většina jmen hor a pohoří: Brocken, Kyffhäuser, Olymp, Vesuv, Harz, Himalaja, Spessart 1.8. Většina cizích řek a některé německé: Dnepr, Ganges, Jangtse, Mississippi, Rhein, Main, Neckar, Inn, Lech
1.9. Většina hornin: Granit, Sand, Kreide
1.10. Názvy vozů: Trabant, Škoda, Wartburg, Jaguar
1.11. Názvy alkoholů: Wodka, Rum, Fernet, Whisky

2. ŽENSKÉHO RODU JSOU ZPRAVIDLA:
2.1. jména ženských bytostí: Frau, Löwin -pozor! das Weib (původ nedoložen)
2.2. Podst. jm. odvozená od sloves s koncovkou -t: Pacht, Fahrt, Sicht a většina podst. jm. na -e: Bote, Ende, Getreide
2.3. Podst. jm. s odvozovacími příponami -ei, -in, -heit, -keit, -schafft, -ung: Slowakei, Lehrerin, Schönheit, Wirklichkeit, Gesellschaft, Tagung - pozor! ve slově der Sprung není -ung odvozovací příponou - a převzatá podst. jm. s příponami -a, -ade, -age (Etage), -aille (Emaille), -aise
2.4. Část jmen zemí a krajin: Riviera, Türskei, Ukraine, Provence, Normandie a jména zemí v plurálu: Niederlande, USA
2.5. Část pohoří (většinou v plurálu): Alpen, Anden, Pyrenäen
2.6. Německé řeky a většina cizích řek na -a a -e: Elbe, Saale, Elster, Spree, Oder, Wolga, Rhone, Seine, Themse
2.7. Většina jmen stromů a květin: Buche, Eiche, Linde, Tanne, Kiefer, Baum, Blume, Rose, Nelke, Dahlie - pozor! der Ahorn, der Lorbber
2.8. Převážná jména lodí (jména podle zemí a měst vždy): Deutschland, Rostock, Leipzig
2.9. Základní číslovky jako podst. jm.: Eins, Zwei, Zehn 3. STŘEDNÍHO RODU JSOU ZPRAVIDLA:

3.1. Jména nedospělých bytostí a zvířat: Mädel, Kind, Kalb
3.2. Všechny zpodstatnělé jiné slovní druhy: Warum, Aber
3.3. Podst. jm. s odvozovací koncovkou -chen, -lein, -icht, -tum: Mädchen, Tischlein, Eigentum - pozor! der Reichtum, Der Irrtum
3.4. Část jmen zemí a krajin (člen se často řídí podle přívlastku): das Afrika des Gegewart, das England Shakespeares, das östliche Europa, Elsaß
3.5. Většina místních jmen: Leipzig, Klein-Paris, Moskau
3.6. Jména hotelů, kaváren, restaurací a kin: Astoria, Bohemia, Kapitol, Korso
3.7. Většina kovů a chemických prvků: Eisen, Gold, Uran, Kalzium, Silizium - pozor! der Schwefel

4. V kompozitech se řídí rod podle určujícího slova: das Wohnzimmer (die Wohnung, das Zimmer)

5. ZVLÁŠTNOSTI:
5.1. Mnohá podst. jm. mohou mít více rodů při stejném významu:
der/das Bereich, der/die/das Dschungel, der/das Keks, der/das Kompromiß, der/das Liter, der/das Meter, der/das Primat, der/das Radar, der/das Soda, der/das Trikot, der/das Traktat, der/das Zubehör, der/das Katheder

5.2. Mnohá podst. jm. mohou mít více rodů při různém významu:
der Band - kniha, svazek das Band - pouto
der Erbe - dědic das Erbe - dědictví
der Gehalt - obsah, hodnota das Gehalt - výplata
der Harz - pohoří das Harz - pryskyřice
der Heide - pohan die Heide - step
der Kiefer - čelist die Kiefer - sosna
der Kunde - zákazník die Kunde - nauka
der Leiter - vedoucí die Leiter - žebřík
die Mark - marka das Mark - morek
der Kaffee - nápoj das Kaffee - kavárna
der Schild - ochranný štít das Schild - vývěsní štít
der See - jezero die See - moře
die Steuer - daň das Steuer - kormidlo
die Tau - rosa der Tau - lano
der Tor - hlupák das Tor - brána
der Verdienst - výdělěk das Verdienst - zásluha
der Weise - mudrc die Weise - způsob

5.3. Mnohá podst. jm. mohou mít stejný rod při různém významu:
das Gericht - jídlo, soud
der Rat - rada, rádce
der Rost - rez, rošt
der Stock - hůl, poschodí
der Strauß - pštros, kytice

6. SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN
Němčina rozlišuje tři typy skloňování: silné, slabé a smíšené

6.1. SILNÉ SKLOŇOVÁNÍ
podle koncovky v 1.pádě množného čísla se dělí na tři typy:
I) bez koncovky - vzor Lehrer
II) s koncovkou -e - vzor Tage
III) s koncovkou -er - vzor Bilder
rozdíl spočívá pouze v koncovce druhého pádu č.j. (typ II a III má koncovku -es a ve třetím p. č.j. (typ II a III může mít nepovinou koncovku -e)

Mužský rod Ženský rod Střední rod Množné číslo

1. der Lehrer die Nacht das Fenster die Kinder
2. des Lehrers der Nacht des Fensters der Kinder
3. dem Lehrer der Nacht dem Fenster den Kindern
4. den Lehrer die Nacht das Fenster die Kinder

6.2. SLABÉ SKLOŇOVÁNÍ Jedn. číslo Množné číslo
jen pro mužský rod!
1. der Mensch die Menschen
2. des Menschen der Menschen
3. dem Menschen den Menschen
4. den Menschen die Menschen

6.3. SMÍŠENÉ SKLOŇOVÁNÍ
6.3.1. V jednotném čísle silné, v množném čísle slabé

Mužský rod Ženský rod Střední rod Množné číslo

1. der Staat die Schule das Auge die Frauen
2. des Staates der Schule des Auges der Frauen
3. dem Staat(e) der Schule dem Auge den Frauen
4. den Staat die Schule das Auge den Frauen

6.3.2. Koncovky slabé, ve druhém pádě jedn. čísla koncovka -ens
Podle tohoto typu se skloňuje velmi málo podstatných jmen mužského rodu, ve středním rodě se jedná pouze o uvedené podst.jméno das Herz

Mužský rod Střední rod Množné číslo

1. der Name(n) das Herz die Namen
2. des Namens des Herzens der Namen
3. dem Namen dem Herzen den Namen
4. den Namen das Herz die Namen

7. POZNÁMKY
7.1. Některá podst.jm. zvláště cizího původu mají ve všech pádech mn.čísla koncovku -s: Autos, Zoos, Muttis
7.2. Některá podst. jm. označující měrné jednotky zůstávají po číslovkách bez sklonění: zehn Mann, zwei Bier, drei Mark
7.3. Vlastní jména v nepřítomnosti členu přibírají v 2.pádě jedn. čísla koncovku -s: Ottos Hut, Annas Tasche, Prags Vergangenheit