PRAVOPIS

Hlavní rozdíly mezi německým a českým pravopisem:
1. U samohlásek a dvojhlásek není jednoznačné pravopisné rozlišení jejich délek.
2. Výslovnost některých souhlásek a jejich skupin
3. Užívání jiných písmen: ä, ö, ü, ß
4. Psaní a čtení cizích slov
5. Psaní velkých a malých písmen

11. Dlouhé samohlásky vyjádřené neznělým h: Ohr, Zahn, gehen, Mehl
12. Dlouhé i vyjádřené jako ie: Brief, viel, lieben
13. Dlouhé a, e, o vyjádřené párovou samohláskou: Paar, leer, Boot
14. Délka samohlásky není vyjádřena. dlouze se čtou přízvučné samohlásky na konci slova a před jedinou souhláskou: da, du, er kam, rufen, Weg, wer, wo, wider
15. Krátké samohlásky vyjádřené následující zdvojenou souhláskou nebo dvěma souhláskami: offen, hell, Stimme, kennen, besser, satt, packen, jetzt, sitzen, alt, Wind (vyjímky se vztahují na starší pravopis, např.: er ruft, dříve rufet)
16. Krátké samohlásky jsou i před sch, ng a obvykle i ch: Tisch, waschen, springen, Lunge, sprechen, Bach (dlouhá je ve slovech: Buch, Fluch, er sprach, atd.)
21. Odlišnosti v pravopise a výslovnosti souhlásek viz lekce 2
31. Při nesprávné syntaxi a výslovnosti samohlásek s přehláskou může dojít i k významovému posunu, např.: die Tür - das Tier, die Bühne - die Biene, lösen - lesen, können - kennen
41. V pravopise cizích slov se většinou dodržuje původní pravopis a často i původní výslovnost, až na několik vyjímek
411. sp-, st- na začátku slova se čte jako šp-, št: Sport, Staat, Student (vyjímky: Spleen, steril)
412. -v- se čte jako české v nikoli jako fau: November, Revolution, Visite
413. Nepřízvučné -ti- před samohláskou se čte jako -ci-: Revolution, Patient, Zivilisation, Aktie, avšak přízvučné -tie- jako české tý: Demokratie
414. Ve slovech přejatých z francouštiny se j, g čte jako ž, ou jako u: Journalist, -ieur jako íör: Ingeniuer, eu jako ö, ch jako š: Chauffeur
415. Ve slovech řeckého a latinského původu se ph čte jako f: Philosophie, Physik, th jako t s aspirací: Mathematik, ch před a, o, l, r jako k s aspirací: Charakter, Chor, Chronik (některá slova se však již přizpůsobují německému pravopisu: Fotograf)
5. Psaní velkých a malých počátečních písmen je uvedeno v další lekci.