Proč mi můžete svěřit německé překlady

Radek Tejkal pietně u repliky chatky H. D. Thoreaua
(rybník Walden, Massachusetts, USA)

Drtivá většina zákazníků, pro které zajištujeme překlady do němčiny se k nám opakovaně vrací. Zároveň platí, že i my preferujeme dlouhodobou
a stabilní spolupráci.
Důvody, proč tomu tak je, jsou na obou stranách čistě pragmatické.
U nových zakázek člověk někdy stráví více času komunikací, než samotným překladem. Zadavatel si „oťukává“ překladatele, má obavu o ochranu svých dat a je v nejistotě, zda bude překlad kvalitní.
Tyto obavy jsou bohužel někdy oprávněné. Překladatelskou činností se dnes zkouší živit ledaskdo a výsledky tomu často odpovídají.
Problém obvykle nenastává u běžné obchodní korespondence, ale například v případě různých návodů, technických manuálů a katalogů jsou výsledky práce některých „taky překladatelů“ poměrně tristní.

Nekvalitně přeložený návod je částečně pochopitelný v případě toho nejlevnějšího zboží čínské provenience, ale i zde platí, že je to ukázka toho, jakou péči výrobce a dovozce věnovali kvalitě výsledného produktu. Oproti tomu odfláknuté české překlady k některému luxusnějšímu zboží jsou obvykle v příkrém kontrastu s kvalitně a pečlivě provedeným originálem v němčině a svědčí o tom, že dovozce absolutně nepochopil marketingovou strategii výrobce.

Největší hrůzy se ale dají napáchat v případě materiálů sloužících pro interní komunikaci ve firmě. Jednoho z našich nejvěrnějších zákazníků se mi podařilo získat v okamžiku, kdy se na mě obrátil vedoucí českého zastoupení známého německého výrobce se žádostí o tlumočení z němčiny. Jednalo se o tlumočení komunikace mezi českými a německými servisními techniky. Problém na stroji se nakonec podařilo úspěšně odstranit, nicméně přitom se zjistilo, že důvodem proč si český technik se závadou neporadil, byl zcela chybný překlad servisních manuálů. Náklady na výjezd servisu z Německa několikanásobně převýšily cenu překladu a posléze byly fakturovány k tíži českého zástupce značky.

Pro nové zákazníky jsme připravili krátké shrnutí toho, proč nám mohou svěřit odborné technické překlady.

1. Perfektní znalost němčiny se nedá získat sebelepším studiem v ČR. Pro perfektní pochopení jazyka je potřebné určitou dobu žít v dané zemi a komunikovat s rodilými mluvčími. Moje studium vysoké školy v Německu mi umožnilo naučit se hovořit a myslet stejně jako myslí rodilý Němec.

2. Technické překlady bývají obtížné nejenom z důvodu zvládnutí terminologie, ale zejména z důvodu pochopení funkčního principu stroje či technologie. Díky praxi strojírenského konstruktéra nemusím překládat otrocky slovo od slova, ale jsem schopen zvážit význam překládaného textu v širším kontextu.

3. Vzhledem k tomu, že pracuji jako překladatel na fulltime a nerozptyluji se žádnými dalšími aktivitami, jsem schopen se Vaší zakázce věnovat opravdu intenzivně a v poměrně krátkém čase zvládnu přeložit i rozsáhlejší publikace.

4. K cíli je možno dospět různými prostředky. Já používám průběžně doplňované PC slovníky. V současné době moje slovníky obsahují
888.000 oboustranných slovních vazeb angličtiny, 876.500 vazeb němčiny,
420.000 vazeb francouzštiny, 205.700 vazeb španělštiny a 7.500 vazeb sanskrtu.

5. Překládat se dá i na koleně, nicméně s využitím moderní techniky je to snazší, rychlejší a ve výsledku levnější pro zákazníka. Já používám následující softwarovou podporu TRADOS, MEMSOURCE a TRANSIT.

6. Veškerá komunikace probíhá přes datová media a internet. Zadávání překladů a jejich fakturace se provádí jako běžný obchodní případ dle ISO 9001: poptávka, nabídka, objednávka, potvrzení objednávky, předání práce a fakturace.

7. Moje ceny sice nejsou nejnižší na trhu, ale v oblasti kvalitních technických překladů dlouhodobě patřím k těm levnějším. Vždy platí, že zákazník získává kvalitní servis s rozumným poměrem cena výkon.