SKLÁDÁNÍ SLOV

1. Skládání slov (Wortbildung durch Zusammensetzung)
Slova složená ze dvou nebo více slov se nazývaji kompozita a tvoří formální slovní jednotku.

1.2. Kopulativní (slučovací) kompozitum - typ DVANDVA
Jednotlivé členy kompozita jsou rovnocenné, často je mezi ně možno vložit spojku a.
1.2.1. Podstatná jména: Dichterkomponist (básník a skladatel v jedné osobě), Tschechoslowakei, Schwiegermutter, Gastfreund
1.2.2. Přídavná jména: naßkalt, serbokroatisch, grüngolden

1.3. Determinativní (určující) kompozitum - typ TATPURUŠA
Mezi jednotlivými členy vzniká často pádový vztah, podle něhož se dále rozlišují. Základním slovem (Grundwort) kompozita je jeho poslední slovo, ostatní slova jsou určující (Bestimmungswort).
Příklad:
Kinderkrankenhaus
urč.sl. zákl.sl.

urč. slovo zákl.sl.

Základním slovem může být buď podstatné nebo přídavné jméno, určujícím slovem může být libovolný slovní druh.
1.3.1. Podstná jména: Muttersprache, Italienreise, Nußtorte
1.3.2. Podstatná a přídavná jména: Jungfrau, Großstadt, Altpapier
1.3.3. Slovesa a podstatná jména: Schlafzimmer, Feierabend
1.3.4. Neohebná slova a podstatná jména: Rückweg, Beilage, Einwohner, Ausland, Nachwort

1.4. Posesivní (přivlastňovací) kompozita - typ BAHUVRÍHI
Mezi jednotlivými členy je "vlastnický charakter" nebo zvláštní znak. Pro orientaci můžeme doplnit "mající"
1.4.1. Podstatná jména: Goldhaar (ten, kdo má zlaté vlasy),
1.4.2. Přídavná jména: barfuß (s bosýma nohama), wohlgemut (mající veselou mysl, veselý)

1.5. Podle souvislosti se může jedno a totéž slovo významově lišit podle toho, za jaký druh kompozita jej považujeme.
Například: Hassenfuß (zajíc, noha) nebo Schafskopf (ovce, hlava).
Považujeme-li tato slovo za typ "tatpuruša", pak znamenají: zaječí noha a hlava ovce. Považujeme-li je však za "bahuvríhi", pak znamenají: mající nohy jako zajíc; tedy člověk rychlý, a mající hlavu jako ovce; tedy člověk hloupý.