SLOVESNÉ TVARY - ROD TRPNÝ

SLOVESNÉ TVARY (KONJUGATION DES VERBES) - ROD TRPNÝ (PASSIV)

OZNAMOVACÍ ZPŮSOB (INDIKATIV) KONJUNKTIV
Přítomný čas (Präsens)
ich werde gesehen, gesucht ich werde gesehen, gesucht
er wird gesehen, gesucht er werde gesehen, gesucht
Minulý čas jednoduchý (Imperfekt)
ich wurde gesehen, gesucht ich würde gesehen, gesucht
er wurde gesehen, gesucht er würde gesehen, gesucht
Minulý čas složený (Perfekt)
ich bin gesehen(gesucht) worden ich wäre gesehen(gesucht) worden
er ist gesehen(gesucht) worden er ist gesehen(gesucht) worden
Předminulý čas složený (Plusquamperfekt)
ich war gesehen(gesucht) worden ich wäre gesehen(gesucht) worden
er war gesehen(gesucht) worden er wäre gesehen(gesucht) worden
První čas budoucí (1.Futur)
ich werde gesehen(gesucht) werden ich werde gesehen
(gesucht) worden
er wird gesehen(gesucht) werden er werde gesehen
(gesucht) worden
Druhý čas budoucí (2.Futur)
ich werde gesehen(gesucht) ich werde gesehen(gesucht)
worden sein worden sein
ich werde gesehen(gesucht) ich werde gesehen(gesucht)
worden sein worden sein

KONDICIONÁL PŘÍTOMNÝ (KONDITIONAL PRÄSENS)
ich würde gesehen (gesucht) werden
er würde gesehen (gesucht) werden

PŘÍČESTÍ MINULÉ TRPNÉ (PARTIZIP PERFEKT)
gesehen, gesucht

OZNAMOVACÍ ZPŮSOB POMOCNÝCH A MODÁLNÍCH SLOVES

v minulém čase
SEIN HABEN DÜRFEN KÖNNEN MÜSSEN SOLLEN WOLLEN
ich war hatte durfte konnte mußte sollte wollte
du warst hattest durftest konntest mußtest solltest wollest
er war hatte durfte konnte mußte sollte wollte

MÖGEN WISSEN
ich mochte wußte
du mochtest podobně se časuje i sloveso: wußtest
er mochte wußte

v konjunktivu pretérita
ich wäre hätte dürfte könnte müßte sollte wollte
du wärst hättest dürftest könntest müßtest solltest wolltest
er wäre hätte dürfte könnte müßte sollte wollte
(podobně se časují i slovesa mögen (ich möchte) a wissen (ich wüßte)