Ukázky překladů smluv, směrnic a technických návodů

Referenční ukázky překladů smluv, směrnic, technických návodů, ekonomických rozborů, marketingových analýz a dalších vnitrofiremních dokumentů není možno publikovat, neboť zachováváme 100% mlčenlivost a utajení dat všech našich zákazníků.

Chápeme ale, že než nám zadáte k překladu Vaše dokumenty, potřebujete mít jistotu, že budou kvalitně a bez chyb přeloženy. Proto jsme si pro Vás připravili ukázky překladů klasické literatury, která je na kvalifikaci a fundovanost překladatele obvykle podstatně náročnější než klasické technické a ekonomické překlady.