Překlady němčina Děčín

Překlady, tlumočení, výuka němčiny 

SOUDNÍ PŘEKLADATELKA

Mgr. Kateřina Krýslová Minden

Jsem soudní překladatelka zapsaná v seznamu tlumočníků a překladatelů vedeným Ministerstvem spravedlnosti. Překlady vyhotovuji profesionálně, kvalitně a rychle.

Při výkonu tlumočnické činnosti se přizpůsobím Vašim požadavkům.

Již 20 let se zabývám výukou němčiny a to jak v soukromém sektoru, tak i ve školství.

E-mail: katerinaminden@gmail.com

Tel.: +420 606 312 196


PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

Standartní překlady textů 

Překlady korespondence se zahraničními partnery. Překlady Vašich webových stránek a prezentací Vaší firmy či jakýchkoli dalších textů dle zadání.

Soudní překlady 

Úředně ověřené překlady opatřené překladatelskou doložkou a otiskem kulatého razítka, splňující požadavky státních orgánů pro úřední úkony. 

Korektury 

Upravím Vaše texty tak, aby byly bez chyb a překlepů.

Projekty 

Překlady přeshraničních projektů pro neziskové organizace, školy apod.

Překládané jazyky 

Nabízím překlady z a do německého jazyka.

Oblast působení 

Děčín a okolí. Ústecký kraj.

TLUMOČENÍ

Nabízím konsekutivní i simultánní tlumočení při obchodních jednáních, konferencích, workshopech.

VÝUKA NĚMČINY

Kurzy pro jednotlivce, pro skupiny , pro firmy

Jsem absolventkou katedry Germanistiky na Filozofické fakultě UJEP, přes 15 let jsem působila v Německu, němčinu vyučuji již 20 let jak v soukromém sektoru, tak ve školství.

Pracuji s nejnovějšími metodami výuky, které podporují všechny čtyři řečové dovednosti: aktivní mluvení, písemný projev, porozumění poslechu a porozumění čtenému textu.


Připravím Vás: 

Vaše poptávka

Na Vaši poptávku reaguji do 24 hodin